Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Tips in zake brandpreventie

Beter is het wanneer u geen beroep hoeft de doen op onze diensten. Daarom willen wij u graag enkele tips meegeven hoe u de kans op een brand of andere gevaarlijke situatie kan vermijden.

Enkele tips rond:

 • rookdetectie
 • CO detectie
 • kleine blusmiddelen
 • BBQ

Rookdetectie

Rookdetectie is van levensbelang. Bij een brand wordt er heel snel, heel veel rook gevormd. Deze rook is altijd schadelijk wanneer deze ingeademd wordt.

Het gevaar van rook

De rook bevat een hoog gehalte aan koolstofmonoxide of CO-gas. Wanneer een persoon dit gas inademt dan nemen de CO-moleculen de plaats in van de zuurstof in het bloed. Deze staan ze niet meer af met als gevolg dat er al heel snel geen zuurstof meer wordt opgenomen door het lichaam. Door dit zuurstoftekort zal de persoon bewusteloos vallen en, na een langere blootstelling, zelfs overlijden.

Dit is heel vaak de reden waarom personen in hun slaap overvallen worden door de rook. Het CO-gas zorgt ervoor dat het slachtoffer in een diepe bewusteloosheid gaat en niet wakker wordt wanneer er een bedreiging van brand heerst.

Het doel van rookdetectie

De rookdetector zal, bij het detecteren van rook, een geluidsignaal activeren. Hierdoor wordt u snel op de hoogte gebracht van het gevaar en kan u tijdig vluchten.

Koolstofmonoxide detectie

Net zoals bij een gewone rookdetectie zal dit toestel een geluidsignaal uitsturen. Dit, anders dan bij rookdetectie, enkel bij detectie van CO-gas.

Kleine blusmiddelen

Er bestaan verschillende blustoestellen in alle maten en gewichten. Ook bestaan er verschillende types van blusmiddelen waar we u op de pagina "blustechnieken" graag meer over vertellen. Toch willen we hier het belang aanstippen om dergelijke toestellen in huis te halen.

Elke brand begint klein. Een sigarettenpeuk in de prullenmand, een genster uit de open haard,... De eerste 3 minuten van deze beginnende brand zijn van cruciaal belang. Tijdens deze smeulperiode kan iedereen de brand blussen met behulp van deze toestellen. Zodra de brand echter groeit zal het vuur te veel hitte en rook vormen om de brandhaard nog te benaderen met de kleine blusmiddelen. Hiervoor zijn getrainde personen met de nodige beschermingsmiddelen nodig om hierin te slagen.

Hoe je deze toestellen moet gebruiken, daarvoor wijs ik u graag door naar volgende pagina: blustechnieken

Barbeque

Veel ongelukken gebeuren vaak op een mooie zomerdag aan de barbeque. Graag geven we u enkele tips rond het gebruik zodat u kan genieten van een heerlijke maaltijd:

 • Plaats de barbeque op een stevige, vlakke ondergrond
 • Hou rekening met de windrichting, zodat uw gasten en uzelf niet in de rook staan
 • Pas op met brandbare of loshangende kleding
 • Gebruik nooit aanmaakvloeistof om de barbeque te ontsteken
 • Houd spelende kinderen en huisdieren uit de buurt
 • Plaats een gasfles van een gasbarbeque nooit onder de barbeque, maar zet deze er altijd naast!
 • Controleer bij het uitzetten van een gasbarbeque nogmaals of u de fles goed heeft afgekoppeld en gesloten is
 • Houd een emmer water, de tuinslang of zand bij de hand om het vuur te doven

 

piba
weg
vrachtwagen