KORPS

Een geschiedenis opmaken van een korps waarvan praktisch geen documentatie voorhanden is, is zeker een moeilijke opdracht. In de vroegere jaren bestond geen verplichte boekhouding noch jaarverslagen. Toch proberen we hier met de gevonden info een beeld te schetsen...


Stichting van het korps:

Volgens de Moorsledenaar-geschiedenisschrijver Medard Vandenweghe werd het korps gesticht bij beslissing van het schepencollege op 22 november 1872. In die tijd was het enige materiaal een handpomp “SPEYE” genaamd, enkele emmers, touwen en wat klein materiaal. De handpomp was in feite een langwerpige bak, ongeveer 1,25 m lang, één meter breed en 80 cm hoog, gemonteerd op twee wielen (geen luchtbanden), zodat het geheel het uitzicht gaf van een stootkar.

Deze “SPEYE”, destijds in de volksmond zo genoemd, werd gemaakt door een rasechte Moorsledenaar, Désiré Defever en stond onder een afdak naast zijn smisse (palend aan het poststraatje). Het was een machtige pomp die, bediend door acht kloeke mannen, nog een goede straal gaf op 30 meter hoogte (dus ongeveer tot aan het vierde venstertje van onze kerktoren). In die tijd hadden de mannen geen kledij noch laarzen of enige bescherming voor zichzelf, ja zelfs geen vervoer, alles te voet of beter …. “te lope”. Bakker Henri Vandenbroucke was de man die de brandspeye meesterlijk kon bedienen.


Begin 20e eeuw:

In 1909 werd het korps uitgebreid in manschappen. Jules Vandendriessche werd commandant, Camiel Corrion luitenant en Jules Maton, beenhouwer in de Roeselarestraat, schrijver-schatbewaarder


Na de eerste wereldoorlog

Door de oorlog 1914-18 werd het korps ontbonden en alle bedrijvigheid stopgezet. In 1919 werd opnieuw van wal gestoken met als kapitein René Denecker en zijn luitenant Jules Vanassche ook Camiel Logier, Henri  Vandenbroucke, August en René Vanassche, Georges Bouten en Arthur Wyffels. Na enkele tijd werd Jules Vanassche bevelhebber, secretaris Georges Bouten en luitenant Camiel Logier. Enkele jaren later diende Commandant Jules Vanassche ontslag in om gezondheidsredenen en werd opgevolgd door Gustaaf de Geest.

Ook het bevelhebberschap van Gustaaf de Geest was van korte duur en hij werd opgevolgd door René Denecker die het roer in handen hield tot aan zijn opruststelling in 1926. Hij werd opgevolgd door zijn schoonzoon Maurice Joye, die bevelhebber bleef van het korps tot aan zijn leeftijdsgrens.
Intussen behaalde Gaston Dewulf het brevet van Brandweerofficier en werd bevelhebber van het korps benoemd in het jaar 1950 en bleef dit tot zijn opruststelling.


De recente geschiedenis:

In 1979 kwam Lt Pierre Demeyere op de voorgrond om op zijn beurt plaats te ruimen voor dienstdoende dienstchef  Olt Frans Vandermeersch en dit van 3 november 1988 tot 10 oktober 1989. Op 11 oktober kwam Lt Ignace Van Poucke het korps leiden tot aan zijn overlijden op 27 augustus 2005.


Op vandaag:

Het korps wordt vandaag geleid door postoverste Kpt. Filip Louagie.