MATERIEEL

De eerste uitrusting:

Het eerste voertuig waarmee de brandweermannen zich konden verplaatsen was een wagen van een langs hier verblijvend circus die werd aangekocht door het gemeentebestuur rond de jaren 1925 - 1930. De hulp van bereidwillige mensen was dikwijls nodig om het voertuig op gang te krijgen, maar het was in die tijd een voelbare verbetering.


Ook werd overgegaan tot de aankoop van automatische pompen en kwam het korps in het bezit van een draagbare pomp Coventry en van een Wasterlainpomp. Ook een ander vervoermiddel werd aangeschaft: een legerwagen “Austin” die vele jaren goede diensten bewezen heeft.


Ook de nodige uitrusting van de brandweermannen zelf was een feit: jassen, laarzen, helm en broek. De helmen waren ijzeren potten van het leger, lastig om dragen maar zeker een betere bescherming. Onder de oorlog 1940 – 45 werden verschillende gevaarlijk opdrachten uitgevoerd.


Na de tweede wereldoorlog:

In 1952 kocht de brandweer met de centen van de sociale kas een jeep met ingebouwde pomp.
De modernisering van het korps werd een feit onder het burgemeesterschap van Dr. O. Vander Stichele en de schepen C. Declercq en C. Pattyn. In die ambtsperiode bekwam het korps een tankwagen met 3.000 liter water, een materiaalwagen en 800 meter nieuwe slangen. In de door de gemeente, in 1977, op de kop getikte vrachtwagen, bouwden de brandweermannen in hun vrije tijd zelf een autopomp op met hoge drukpomp.


Aankoop van de huidige wagens:

In 1984 werden twee nieuwe wagens in gebruik genomen. Een half-zware autopomp (huidige autopomp 2) kwam ter vervanging van de oude tankwagen. Op het einde van ditzelfde jaar kwam een brandweerjeep het korps versterken.


In 1988 was de materiaalwagen aan vervanging toe. Op 27 augustus 1994 werd een nieuwe hypermoderne half-zware autopomp (voormalig

autopomp 1) ingehuldigd. Deze kwam ter vervanging van de Bedford autopomp.


Twee jaar lang werkten enkele brandweermannen in hun vrije tijd aan een nieuwe tankwagen, om halfweg 1998 bij het korps gevoegd te worden. In december 2001 werd een snelle hulpwagen in dienst genomen. De vriendenkring verving in 2002 de materiaalwagen door een nieuwe en de jeep werd in 2004 vervangen door een kleine materiaalwagen.

In juni van het jaar 2006 konden wij met trots onze tankwagen vervangen door een nieuw voertuig.


Op heden gebeurt de aankoop van voertuigen en het beheer ervan door de zone.