BBQ

BBQ


Veel ongelukken gebeuren vaak op een mooie zomerdag aan de barbeque. Graag geven we u enkele tips rond het gebruik zodat u kan genieten van een heerlijke maaltijd:


  • Plaats de barbeque op een stevige, vlakke ondergrond
  • Hou rekening met de windrichting, zodat uw gasten en uzelf niet in de rook staan
  • Pas op met brandbare of loshangende kleding
  • Gebruik nooit aanmaakvloeistof om de barbeque te ontsteken
  • Houd spelende kinderen en huisdieren uit de buurt
  • Plaats een gasfles van een gasbarbeque nooit onder de barbeque, maar zet deze er altijd naast!
  • Controleer bij het uitzetten van een gasbarbeque nogmaals of u de fles goed heeft afgekoppeld en gesloten is
  • Houd een emmer water, de tuinslang of zand bij de hand om het vuur te doven