KORPS

Korpsgeschiedenis, mensen maken de brandweer ….


Volgens Medard Vandeweghe (Moorsledenaar – geschiedenisschrijver) werd het brandweerkorps van Moorslede gesticht bij beslissing van het schepencollege op 22 november 1872.

Commandant Vandendriessche Jules

De eerste commandant waarvan sprake zou graankoopman en moleneigenaar Vandendriessche Jules zijn (° 1841, + 1919), Corion Camiel luitenant en Maton Jules

(° 1848, + 1931), slager in de Roeselarestraat, schrijver-schatbewaarder zoals de korpssecretaris vroeger werd genoemd. Andere leden van het korps die in dienst kwamen tussen 1872 en 1896 waren Soen Eduard, Logier Camiel, Vangheluwe Egmond en Petrus, Van Assche Jules en August, Denecker René, Vanden Broucke Henri, Germonprez Cyriel, Germonprez René, Wyffels Arthur.   

Commandant Vandendriessche Jules

Door de oorlog 1914-18 werd het korps ontbonden en alle bedrijvigheid stopgezet. In 1919 werd opnieuw van wal gestoken met, na het overlijden van commandant

Vandendriessche Jules, als commandant Denecker René, zijn luitenant Van Assche Jules en

schrijver – schatbewaarder Bouten Georges en als brandweerlieden o.a. Camiel Logier, Henri Vanden Broucke, August en René Vanassche en Arthur Wyffels. Eind 1920 werd René Denecker opgevolgd door brouwer Gustaaf De Geest die commandant bleef tot 1927.

Groepsfoto met commandant Denecker René

Groepsfoto met commandant Denecker René


Commandant Denecker René

Commandant Denecker René


Eind 1920 werd er ook een “Reglement van het Corps der Vrijwillige pompiers binnen de Gemeente Moorslede” opgesteld door Commandant De Geest. Daaruit konden we opmaken dat het korps in 1920 bestond uit 23 leden, waaronder een commandant, een luitenant, een schrijver-schatbewaarder en 20 werkende leden en het arsenaal dan “brandspuitkot” werd genoemd.

De leden konden bij het korps blijven “tot hunnen 65-jarigen ouderdom” om dan “den titel van erelid” te krijgen.

Er was dan ook al een maandelijkse schieting met prijsuitreiking in december op het “noenmaal van

Sinte-Barbarafeest”, een gebruik dat tot op vandaag nog in voege is. Op vandaag ligt de normale “pensioenleeftijd” op 60 jaar en krijgt men de titel van ere-brandweerman bij het verlaten van het korps na 20 jaar dienst of bij het bereiken van de ouderdomsgrens van 60 jaar. Sinds de zonevorming kan men, mits jaarlijkse medische keuring, bij de brandweer blijven tot de leeftijd van 65 jaar.

Reglement van het Corps der Vrijwillige pompiers Gemeente Moorslede - 1920

Opvolgen wie lid werd van het korps kunnen we doen in een bewaard kasboek waarvan de eerste notities dateren van bij het aanstellen van Commandant De Geest in 1921 en lopen tot eind 1949. In de korpsverslagen van de daaropvolgende jaren kunnen we dit verder opvolgen. Al deze korpsverslagen zijn beschikbaar in ons digitaal archief

Reglement van het Corps der Vrijwillige pompiers Gemeente Moorslede - 1920

In 1927 werd Jules Vanassche bevelhebber, Bouten Georges bleef schrijver-schatbewaarder en Camiel Logier luitenant. Enkele jaren later diende Commandant Jules Vanassche ontslag in om gezondheidsredenen en werd in 1929 opgevolgd door Maurice Joye die commandant bleef tot 1950.


Eigenlijk moest Maurice Joye al 2 jaar eerder de fakkel hebben kunnen doorgeven omwille van het bereiken van de leeftijdsgrens van 65 jaar maar er was geen

geschikte opvolger voorhanden. Er kwamen zelfs een aantal aanmaningen van de gouverneur om dringend werk te maken van een opvolger. In tegenstelling met de  oorlog 1914 – 1918 bleef het korps wel verder bestaan tijdens de oorlog 1940 – 1945,

er werden dan zelfs nieuwe leden aangenomen.

De namen dat we hiervan terugvinden zijn Delbaere Gerard, Denturck Jules,

Samijn Camiel, Morreel Martin, Costeur Georges, Delbeke Omer, Cappelle Gerard,

Soen Robrecht, Vandamme Urbain, Vercaigne Alberic, Vandermeersch Roger,

Pitteljon Aurêle, Vankemmele Frans, Van Bockstael Werner, Ollivier Andre.

Commandant Joye Maurice


Tijdens de tweede wereldoorlog werd er door Gerard Ingelbeen, de toenmalige oorlogsburgemeester van Dadizele, in maart 1944 voorbereidingen getroffen om ook in Dadizele een brandweerkorps op te richten. In notulen van de gemeenteraadszitting 29 maart 1944 van de gemeente Dadizele konden we de beslissing om een brandweerkorps op te richten en een volledig uitgeschreven grondreglement terugvinden.


De handgeschreven notule kan je achteraan dit boek terugvinden. Het korps zou bestaan uit 1 onderluitenant – bevelhebber, 1 onderluitenant geneesheer, 1 sergeant, 2 korporaals, 1 klaroenblazer, 1 ambulancier en 8 brandweermannen.  Het grondreglement van de gemeentelijke vrijwilligersbrandweer van Dadizele, opgemaakt op 29 maart 1944, werd door de gouverneur Michiel Bulckaert goedgekeurd op 28 april 1944. Op 12 augustus 1944 werd er zelfs een draagbare pomp ‘Heltra’ aangekocht bij de firma Wasterlain uit Jette.


De concrete uitbouw werd, bij het beëindigen van de oorlog, door burgemeester Remi Dewitte stopgezet. In de notulen van de gemeenteraad konden we terugvinden dat de overeenkomst, die er voor de oorlog was met brandweer Geluwe, opnieuw zou ingaan op 1 januari van 1949.

Commandant Dewulf Gaston

Commandant Dewulf Gaston

Na een aantal aanmaningen van de gouverneur om dringend een geschikte opvolger te zoeken voor de pensioengerechtigde Maurice Joye werd de kandidatuur voorgedragen van Gaston Dewulf . Gaston Dewulf, “lijnwaadfabrikant en winkelier” uit Moorslede, werd ingelijfd bij het korps in mei 1949 door toenmalig gemeentesecretaris Deneckere en burgemeester Bostyn met de “morele verplichting” om de cursus officier te volgen, behaalde het brevet van Brandweerofficier en werd in de graad van onderluitenant-bevelhebber van het “Gemeentelijk niet gewapend vrijwillig brandweerkorps” benoemd in april 1950. Hij was met zijn 31 jaar de jongste bevelhebber van de provincie. Na 5 jaar actieve dienst werd hij bevorderd tot 1° Luitenant. Hij bleef bevelhebber tot zijn opruststelling in december 1979. Onder impuls van Gaston Dewulf werd in 1971 de vriendenkring van de Brandweer opgericht en deze ging van start met Adj. Verduyn Robert als voorzitter.

In december 1979 werd vlashandelaar Pierre

Demeyere luitenant-bevelhebber van

Brandweer Moorslede nadat hij zijn loopbaan begon

op 5 maart 1950 als “slangenlegger”. Pierre had

alle mogelijke graden binnen de brandweer doorlopen

tot aan zijn benoeming als luitenant-bevelhebber.

Hij bleef commandant van de brandweer tot

zijn opruststelling op 3 november 1988.

Commandant Demeyere Pierre

Olt Vandermeersch Frans

Na het overlijden van Lt. Van Poucke Ignace werd

burgerlijk ingenieur Louagie Filip, die in dienst was

gekomen op 1 oktober 1999, als onderluitenant

benoemd tot dienstdoend-commandant en

behaalde zijn brevet van dienstchef op 9 oktober 2008.

Tot op heden is Kpt. ir. Louagie nog altijd dienstchef

Brandweer Moorslede 1956

Brandweer Moorslede 1975

Brandweer Moorslede 2002

Brandweer Moorslede - 1964

Brandweer Moorslede - 1964

In afwachting tot dierenarts Van Poucke Ignace, die het

korps vervoegde op 16/10/1985, de nodige cursussen

had gevolgd, werd Olt. Frans Vandermeersch dienstdoend-commandant van 3 november 1988 tot 10 oktober 1989. Op 11 oktober werd Ignace Van Poucke benoemd tot luitenant-commandant van Brandweer Moorslede en zou die functie uitoefenen tot aan zijn overlijden op 27 augustus 2005.

Commandant Van Poucke

Commandant Louagie Filip

Brandweer Moorslede 1972 ter gelegenheid van 100 jaar Brandweer

Brandweer Moorslede 1995

Brandweer Moorslede 2008