BLUSTECHNIEKEN

Tips rond het blussen van een beginnende brand


Er zijn verschillende hulpmiddelen om een beginnende brand te blussen. Afhankelijk van het type brand maken we twee grote onderverdelingen in blusmiddelen:

  Draagbare blustoestellen:


  De draagbare blustoestellen zijn herkenbaar aan hun rode kleur. In heel wat winkels en bedrijven hangen verschillende van deze toestellen aan de wand. We onderscheiden drie types van toestellen, elk met hun bepaald blusmiddel:

  Poederblustoestel:


  Dit toestel bevat een hoeveelheid poeder waarmee een beginnende brand kan geblust worden. Dit poeder heeft een negatieve werking op de verbrandingsreactie en neemt de zuurstof van de vuurhaard weg door afdekking. Sommige van deze toestellen staan onder een constante werkingsdruk, bij andere toestellen moet je eerst een hendel overhalen of knop indrukken voor het toestel gebruiksklaar is.


  Hoe de brand blussen?

  Steeds de brand met de wind in de rug aanpakken. Als regel geldt een afstand van ongeveer twee en een halve meter van de brand. U richt daarbij de poederstraal op de basis van de vuurhaard en terwijl u het poeder spuit, beweeg je de slang voorzichtig heen en weer terwijl je de vuurhaard benadert. Denk er aan dat de blustijd met een poederblusser heel beperkt is. Voor een poederblusser van 1kg (zoals in de wagen) bedraagt die ongeveer 15 seconden !!! Bij het blussen van een gasbrand is het belangrijk om eerst de gastoevoer af te sluiten alvorens de brand te blussen. Dit voorkomt een ophoping van het brandbare gas.


  Wat mag ik blussen met een poederblusser?

  Een poederblusser is geschikt om branden te blussen van klasse A, B en C.

  • Klasse A: Branden van vaste stoffen van hoofdzakelijk organische oorsprong, die in het algemeen onder gloedvorming verbranden, de zogenaamde "droge branden"; bvb hout, papier, katoen, gras, ...
  • Klasse B: Branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen, de zogenaamde "vette branden"; bvb benzine, alcholen, verven, rubber, ...
  • Klasse C: Branden van gassen zoals methaan, propaan, aardgas, acetyleen,...

  CO2 blustoestel:


  Dit toestel bevat CO2 gas onder druk. Daarom is dit toestel ook altijd gebruiksklaar, na het vewijderen van de verzegeling. De brand wordt geblust doordat het CO2 gas het zuurstofgas rond de vuurhaard wegduwt.


  Hoe blus ik met een CO2 blusser?

  Men mag dezelfde methode gebruiken als bij een poederblusser. Aangeraden is dat er ononderbroken geblust wordt. Indien u het blussen onderbreekt of in kleine intervallen blust, bestaat de kans dat er terug zuurstof beschikbaar is, waarbij de brand opnieuw zal opflakkeren.
  Men dient er ook rekening mee te houden dat men het spuitstuk vasthoudt bij het handvat omdat het koolzuursneeuw bij het verlaten van de spuitmond de temperatuur van het mondstuk doet dalen. Ook is het aangewezen om omzichtig te blussen wanneer het losliggende stoffen betreft. Doordat het gas onder een grote druk wordt uitgespoten kan je de stof (bijvoorbeeld papier uit de prullenmand) uit elkaar blazen.


  Wat mag ik blussen met een CO2 blusser?

  Een CO2 blusser is geschikt om branden te blussen van klasse A, B en C.

  • Klasse A: Branden van vaste stoffen van hoofdzakelijk organische oorsprong, die in het algemeen onder gloedvorming verbranden, de zogenaamde "droge branden"; bvb hout, papier, katoen, gras, ...
  • Klasse B: Branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen, de zogenaamde "vette branden"; bvb benzine, alcholen, verven, rubber, ...
  • Klasse C: Branden van gassen zoals methaan, propaan, aardgas, acetyleen,...PAS OP: altijd eerst de gastoevoer afsluiten alvorens een gasbrand te blussen.


  Schuimblustoestel:


  Dit toestel bevat water met een schuimvormend middel, waarmee een beginnende brand kan geblust worden. Dit schuim heeft koelende werking op de verbrandingsreactie en neemt de zuurstof van de vuurhaard weg door afdekking. Bij deze toestellen moet je eerst een hendel overhalen of knop indrukken voor het toestel gebruiksklaar is.


  Hoe de brand blussen?

  Steeds de brand met de wind in de rug aanpakken. Als regel geldt een afstand van ongeveer twee en een halve meter van de brand. U richt daarbij de schuimstraal op de basis van de vuurhaard en terwijl u het spuit, beweeg je de slang voorzichtig heen en weer terwijl je de vuurhaard benadert. Denk er aan dat de blustijd heel beperkt is. Bij het blussen van een gasbrand is het belangrijk om eerst de gastoevoer af te sluiten alvorens de brand te blussen. Dit voorkomt een ophoping van het brandbare gas.


  Wat mag ik blussen met een schuimblusser?

  Een schuimblusser is geschikt om branden te blussen van klasse A, B en C.

  • Klasse A: Branden van vaste stoffen van hoofdzakelijk organische oorsprong, die in het algemeen onder gloedvorming verbranden, de zogenaamde "droge branden"; bvb hout, papier, katoen, gras, ...
  • Klasse B: Branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen, de zogenaamde "vette branden"; bvb benzine, alcholen, verven, rubber, ...
  • Klasse C: Branden van gassen zoals methaan, propaan, aardgas, acetyleen,...

  Blusdeken


  Het blusdeken zit vaak in een rood omhulsel waarbij de twee linten onderaan, de gebruiker toelaten om het deken uit de doos te trekken. Door het blusdeken over de brand te leggen sluit u de zuurstoftoevoer van de brand af en dooft het vuur. Belangrijk is het deken lang genoeg op zijn plaats te laten liggen tot de temparatuur terug voldoende gezakt is om zelfonsteking te voorkomen. Als er geen blusdeken voor handen is kan een vochtige zware doek (bijvoorbeeld een dweil) hetzelfde effect bekomen.

  Hoe doof ik een brandende frietketel? 


  Een brandende frietketel dooft men NOOIT door er water op te gieten, dit zorgt voor een enorme steekvlam. Het best gebruikt men een  stevige, vochtige dweil of een branddeken die men voorzichtig over de vlammen legt tot deze gedoofd zijn. Bescherm wel uw handen door deze in de dweil of branddeken te wikkelen.