KLEINE BLUSMIDDELEN

KLEINE  BLUSMIDDELEN


Er bestaan verschillende blustoestellen in alle maten en gewichten. Ook bestaan er verschillende types van blusmiddelen waar we u op de pagina "blustechnieken" graag meer over vertellen. Toch willen we hier het belang aanstippen om dergelijke toestellen in huis te halen.

Elke brand begint klein. Een sigarettenpeuk in de prullenmand, een genster uit de open haard,... De eerste 3 minuten van deze beginnende brand zijn van cruciaal belang. Tijdens deze smeulperiode kan iedereen de brand blussen met behulp van deze toestellen. Zodra de brand echter groeit zal het vuur te veel hitte en rook vormen om de brandhaard nog te benaderen met de kleine blusmiddelen. Hiervoor zijn getrainde personen met de nodige beschermingsmiddelen nodig om hierin te slagen.

Hoe je deze toestellen moet gebruiken, daarvoor wijs ik u graag door naar volgende pagina: blustechnieken