GEVAARLIJKE STOFFEN

GEVAARLIJKE STOFFEN


Wanneer het gaat om een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn is het van groot belang dat deze informatie bij de eerste noodoproep vermeld wordt. Bepaalde stoffen kunnen bvb:

  • giftig zijn of giftige dampen verspreiden
  • corrosief zijn
  • brandbevorderend of explosief zijn
  • onverwacht hevig reageren wanneer ze in contact komen met water (bvb bluswater bij een brand van een gebouw of vrachtwagen !!)

Daarom werd er in het kader van de UN afspraken gemaakt om een classificatie door te voeren van alle chemische stoffen en hun risico's. Iedere stof kreeg een UN nummer en een risicograad. Die nummers moet men op de vrachtwagens, tanks of schepen die die stoffen bevatten, zichtbaar maken. Op die manier kunnen hulpdiensten het gevaar inschatten van het product in kwestie en de gepaste voorzorgsmaatregelen nemen zoals beschermende kledij, perslucht, eventuele evacuatie, enz....

 

Die nummers worden op een oranje plaat (40 x 30cm met een zwarte rand van 15mm) met zwarte letters aangebracht.

 


Voor de risico's werden er ook gevaarsetiketten ontworpen die universeel zijn zodanig dat de hulpdiensten van op afstand het gevaar kunnen inschatten. Deze etiketten hebben de vorm van een op een punt geplaatst vierkant in een opvallende kleur.

 

Klik hier voor een overzicht van de meest voorkomende gevaarsetiketten.


bvb: Broom : 1744 class. 8,

         Diesel: 1202 class 3,

         Benzine: 1203 class 3


Meer info omtrent de UN nummers en hun classificatie: www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2003/ContentsE.html