MATERIEEL

Wagenpark door de jaren heen …


Waar de brandweer in 1872 startte met een handbediende pomp “Speye” als enig materiaal voor brandbestrijding, opgesteld onder een afdak bij een smisse in het centrum zijn we op vandaag een modern uitgeruste brandweerpost. Een aangepast arsenaal, loods en een uitgebreid wagenpark. Tussen de start in 1872 en vandaag 2022, is de uitrusting en huisvesting van de brandweer geleidelijk wat moderner geworden. Deze modernisering van wagenpark en huisvesting is er gekomen door de gedreven inzet van alle korpsoversten, en vanaf 1971 ook door de vriendenkring, die dit realiseerden met steun van de bevolking en de opeenvolgende gemeentebesturen door de jaren heen.

Handbediende brandweerpomp "Speye"


Bij de opstart van het korps was het enige materiaal een handpomp “SPEYE” genaamd, een twintigtal emmers, touwen, ladders en wat klein materiaal. De handpomp was in feite een langwerpige bak, ongeveer 1,25 m lang, één meter breed en 80 cm hoog, gemonteerd op twee wielen (geen luchtbanden), zodat het geheel het uitzicht gaf van een stootkar. Deze “SPEYE”, werd gemaakt door een rasechte Moorsledenaar, Désiré Defever en stond onder een afdak naast zijn smisse. Van een aparte huisvesting voor de brandweer was in die tijd nog geen sprake. Het was een machtige handbediende pomp die, bediend door acht kloeke mannen, nog een goede straal gaf op 30 meter. In die tijd hadden de mannen geen kledij noch laarzen of enige bescherming voor zichzelf, ja zelfs geen vervoer, alle interventies deden ze te voet.

Het eerste voertuig waarmee de brandweer zich kon verplaatsen werd overgekocht van een circus die in onze contreien verbleef in de jaren 1925 – 1930. Het was niet altijd een even vlotte “starter” maar het was toch een gevoelige verbetering.

In die periode had de brandweer ook de beschikking

over een handpomp Poelman.

In 1930 werd er onder Commandant Joye Maurice bij  een motorpomp aangekocht bij Etablissement Vandekerckhove uit Roeselare. De pomp was gemonteerd op een chassis met houten wielen (met rubberen beslag), had een debiet van +/-800l/min en woog 550kg. Een bestaande vrachtwagen werd aangepast zodat deze pomp erop kon worden gereden. Ze was voorzien van een aanzuigslang (diameter 90mm), persslangen van 45 en 70mm en een Y-stuk van 70 naar 2 x 45mm.

Brandweerpomp 1930

Austin K2 ATV Brandweer Moorslede

In augustus 1942, onder oorlogsburgmeester Lauwers Octave, werd er via het Ministerie van Binnenlandse Zaken een motorpomp  ‘Beltra - DKV’ verkregen, uitgerust met zuig- en persslangen, verdeelstukken en 4 lansen.


In oktober 1945 werd er een door de strijdkrachten uit Engeland achtergelaten Austin K2 ATV ambulance ter beschikking gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid en kon het gemeentebestuur deze in november 1945 overkopen. Deze werd wat aangepast om te kunnen dienen als materiaalwagen voor de brandweer.


Aangezien er in die tijd nog geen gemotoriseerde elektrogroepen beschikbaar waren voor het korps vinden we op de inventarislijst van 1946 “5 lichten met petrol en 1 licht met carbure” terug. Er werd pas in 1974 bij de firma Rosenbauer uit Oostende een stroomgroep Knurz (2,5KVA) met benzinemotor aangekocht. Op diezelfde  inventarislijst uit 1946 staan er ook nog 2 pompen, de in 1942 verkregen ‘Beltra – DKV’ motorpomp en ook nog een ‘Coventry – Climase’ motorpomp op aanhangwagen. Op de inventarislijst van 1947 komt er ook een brommer voor.

Er werd in 1955, onder stimulans van de toenmalige dienstchef

Gaston Dewulf, met de centen van de sociale kas, een

geldinzameling onder de bevolking en de verkoop van een

achtergebleven legermoto, een Willys jeep (afkomstig uit Nederland) aangekocht. Daarop werd er in de garage Surmont (was gelegen

naast het huidige café De Vlaschaard in de Markstraat)

met behulp van de eigen mensen een pomp op gemonteerd.

Er werd ook overgaan tot de aankoop van een motorpompen “Wasterlain”, aangekocht in 1955 bij de firma Bikker in Nederland.

Die pomp koste toen 19.000 Bfr.

Willys Jeep Brandweer Moorslede

Mercedes autopomp

In 1964 werd een autopomp Mercedes (bouwjaar 1952) met ingebouwde watertank aangekocht.


In de jaren zeventig waren volgende voertuigen in gebruik: een Landrover jeep (bouwjaar 1954), een Mercedes L316 bestelwagen (in dienst 1970), een Bedford autopomp (met watertank, bouwjaar 1976) en een Mercedes 409 bestelwagen (bouwjaar 1968).

Ze beschikten eveneens over een draagbare pomp Gugg (bouwjaar 1979) en een draagbare pomp Kronenburg (bouwjaar 1952, in dienst tot 1985) die op een aanhangwagen kon geplaatst worden.

Brandweer Moorslede 1972, de wagens v.l.n.r: Mercedes L316, Jeep Van Hooy – Landrover, Jeep Willys, Mercedes autopomp

In 1976 werd er aan de gebroeders Lybeer uit Moorslede een vrachtwagen (bouwjaar 1972) gekocht die kon dienen om omgebouwd te worden tot een autopomp.

Er werd door de manschappen een watertank en een hogedruk pomp ingebouwd en er werden een aantal kasten voorzien om slangen, straalpijpen en ander materiaal in op te bergen. Daarmee konden ze weer beschikken over een goed uitgeruste wagen.

Bedfort CDN3 autopomp 1977

Brandweeroefening 1984

In 1983 werd er een nieuwe Mercedes 1222F halfzware autopomp aangekocht die volledig uitgerust was voor brandbestrijding, met lage en hoge druk slangen, straalpijpen, adembescherming, een electrogroep, lichtmast, enz.

Deze is op de dag van vandaag nog altijd volledig operationeel.

In 1984 werden de Mercedes autopomp bouwjaar 1953, de Van Hooy – Landrover jeep en de Willys jeep met autopomp uit dienst genomen en werd er een tweedehands jeep ARO 243 aangekocht. De ARO 243 jeep zou in dienst blijven tot 2004.

Jeep ARO 243

Scania 93M autopomp

In 1994 werd er door het gemeentebestuur een nieuwe Scania 93M halfzware autopomp aangekocht die volledig uitgerust was voor brandbestrijding. Deze werd, bij de ingebruikname van de huidige multifunctionele autopomp (2016), verkocht en doet nu na een opfrisbeurt dienst in de regio van het Poolse Gdansk. Bij het in dienst nemen van de Scania 93M autopomp werd de Bedford autopomp uit dienst genomen

In 1997 werd een tankwagen Scania 111 (16.000 L) in gebruik genomen. Deze vrachtwagen (origineel een tankwagen voor stookolie, geschonken door Firma Deduytsche) werd volledig gedemonteerd en heropgebouwd door enkele leden van het korps. Danny Canniere, Filip Vandermeersch, Tino Penninck, Eddy Vandevyvere en Kurt Bouckenooghe werkten er 2 jaar in hun vrije tijd aan om deze vrachtwagen om te bouwen, de motor te vernieuwen en er een pomp op te plaatsen. De tankwagen was voorzien van een pomp van Vanassche nv en sproeibaar.


Scania 111 tankwagen

Mercedes 814 D Snelle Hulp wagen


In november 2001 werd er een nieuwe bestelwagen Mercedes 814 D “Snelle Hulpwagen” in dienst genomen, voorzien van hydraulisch bevrijdingsmateriaal van Holmatro, pneumatische lichtmast, elektrogroep, blusinstallatie. Deze wagen werd ingezet bij interventies bij verkeersongevallen en is nu onze signalisatiewagen uitgerust met op het dak een oprichtbare multifunctionele LED verkeerssignalisatie-uitrusting. Verder is deze wagen uitgerust met verkeerskegels, tent, uitschuifbare verlichtingsmast, elektrogroep, enz.


In september 2002 werd er een Mercedes 208 CDI bestelwagen (bouwjaar 2000), voorzien van de nodige signalisatie en blauwe lichten, aangekocht door de vriendenkring met de donaties van sponsors en de opbrengst van de feestelijkheden ter gelegenheid van 130 jaar brandweer Moorslede. De Mercedes 409 bestelwagen (bouwjaar 1968) werd in september 2002 uit dienst genomen.Mercedes 208CDI materiaalwagen


Arsenaal en wagenpark Brandweer Moorslede 2017 v.l.n.r Tankwagen Actros, Multifunctionele autopomp Atego, Signalisatiewagen 814D, Bestelwagen Renault Master, Commandowagen Renault Kangoo

In mei 2004 werd er een Renault Kangoo (met LED trafic-advisor) aangekocht door de vriendenkring, dit werd gefinancierd met de opbrengsten van de jaarlijkse eetfestijnen die door hen werden georganiseerd. Deze wagen is nu in gebruik als commandowagen, voorzien van een “mobiele werktafel”. Deze is voorzien van een whiteboard om plannen op te tekenen bij coördinatie van interventies, bijhouden inzettijd persluchtdragers, enz.


In mei 2006 werd een nieuwe Mercedes Actros tankwagen (12.000 L) met sproeibaar en ingebouwde tank voor schuimvormend middel in gebruik genomen.


In oktober 2006 werd er een Anssems dubbel as aanhangwagen aangekocht door de vriendenkring.


In januari 2016 werd er een nieuwe Mercedes Atego multifunctionele autopomp (brandbestrijding, technische hulpverlening, hydraulisch bevrijdingsmateriaal Holmatro, elektrogroep, enz.) in gebruik genomen.


In mei 2017 werd een nieuwe Renault Master bestelwagen in gebruik genomen, voorzien van laadklep, LED trafic-advisor, enz. Dit voertuig wordt gebruikt voor interventies en kan uitgerust worden met rolkarren met interventiemateriaal voor wespenbestrijding, wateroverlast, enz.


Zo werd het wagenpark door de jaren heen uitgebreid en vernieuwd, met dank aan de nooit aflatende inzet van de vriendenkring van de brandweer en het gemeentebestuur Moorslede en sinds de zonevorming zone Midwest.