HUISVESTING

Huisvesting die meegroeit door de jaren heen …

Grondplan ‘Bergplaats der brandweerspuit’ 1931

Aangezien er geen plaats was in de ‘bergplaats der brandspuit’ om te vergaderen werd er afwisselend beroep gedaan op de cafés om dienst te doen als lokaal. Dit konden we terugvinden in het kasboek dat de periode van 1921 tot 1949 beslaat en werd vervolgd in het kasboek van 1950 tot 1972. In 1921 was het lokaal bij Vandorpe Jules in “De Pompier”, 1922 bij Pype Jules, 1923 bij Soen Eduard in “De Landbouwer”, enz. Aangezien ook deze bergplaats te klein werd om de steeds groeiende uitrusting een plaats te geven werden plannen gemaakt voor een ruimere huisvesting.

Qua huisvesting kwam er ook stilaan verbetering. Van een afdak bij de smisse in het centrum van de gemeente in 1872 kon de brandweer in 1931 een onderkomen vinden in een garage palend aan het gemeentehuis.


Er zijn begin 1947 ook plannen geweest om palend aan die garage een droogtoren voor de brandslangen te bouwen. Daarvan is een plan en prijsopgave (29 maart 1947) beschikbaar, opgemaakt door bouwmeester Emiel Delie uit Roeselare. Die plannen kwamen er nadat commandant Joye Maurice had geklaagd dat ze de brandslangen niet goed konden drogen, doch werden niet uitgevoerd.

Grondplan droogtoren brandslangen 1947


In 1972 kon de brandweer, als “geschenk” van het gemeentebestuur voor het 100-jarig bestaan, zijn intrek nemen in het nieuwe arsenaal in de Kerkhofstraat. Het gebouw werd gedeeld met de technische dienst.


Arsenaal Brandweer Moorslede 1972

Het arsenaal werd door de brandweermannen, met steun van het gemeentebestuur, uitgebreid. Met een mooie uitbouw voorzien van  bureelruimtes, sanitair, douches en op de verdieping een berging, bar/lesruimte en een volledig ingerichte keuken konden we in maart 1996  een modern en aan de noden aangepast arsenaal in gebruik nemen. De inrichting van het gebouw (burelen, keuken, bar, tafels en stoelen, CV-installatie, enz.) werd geschonken door de vriendenkring van de brandweer die daarvoor de nodige fondsen hadden verzameld via feestelijkheden en steun van sponsors. Aan deze uitbreiding werd er meer dan 6 maand ieder weekend onbezoldigd gewerkt door een groot deel van de brandweermannen, en dit zowel voor de bouwwerken, elektriciteits- en sanitairwerken, dakwerken, enz.

Op termijn werd een aparte loods achteraan op dezelfde site voorzien voor de technische dienst zodat er meer ruimte vrij kwam in het gebouw vooraan voor de brandweer (2000). De technische dienst heeft intussen een eigen terrein op het industrieterrein en kon dus ook die loods (2006) deel gaan uitmaken van onze brandweerkazerne.

Arsenaal Brandweer Moorslede 2008


Luchtfoto site arsenaal brandweer 2022