Gevaren Etiketten

GEVAREN ETIKETTEN

Ontplofbaar

Giftig gas

Stof in verwarmde toestand

Radioactief

Brandbaar gas

Brandbare vloeistof

Verbrandingsbevorderende stof

Bijtende stof

Niet giftig en niet brandbaar gas

Brandbare vaste stof

Gevaar voor besmetting

Contact met water vermijden